Difference between revisions of "Chapter Ten Miniruns"

From Dragon
Jump to: navigation, search
Line 9: Line 9:
 
:  Shuyan
 
:  Shuyan
 
:  Deng
 
:  Deng
 
----
 
 
NOPE Sunday 4/28 12-3pm<br>
 
Black Duke Money Pit
 
:  Min Feng
 
:  Xiao Fa
 
:  Kuan-Xi
 
:  Li Merit
 
  
 
----
 
----
Line 40: Line 31:
 
Sat 5/11<br>
 
Sat 5/11<br>
 
Shopping BBQ
 
Shopping BBQ
 +
 +
----
 +
 +
Fri 5/17 7-10pm<br>
 +
Black Duke Money Pit
 +
:  Min Feng
 +
:  Xiao Fa
 +
:  Kuan-Xi
 +
:  Li Merit
  
 
----
 
----

Revision as of 21:25, 23 April 2019

Run Plots and Groups

Winter Academy Faculty

Sat 4/27 12-3pm
White Pagoda / Winter Academy Cultural Exchange

Master Zhou
Shen Wei Han
Shuyan
Deng

Wed 5/1 7-10pm
Bian Family Party

Takanata
Cai Wen
Yanyu
Min Feng

Friday 5/10 7-10pm
Light v Dark

Lijuan
Shuyan
Xian

Sat 5/11
Shopping BBQ


Fri 5/17 7-10pm
Black Duke Money Pit

Min Feng
Xiao Fa
Kuan-Xi
Li Merit

Saturday 5/18 (afternoon or evening)
Investigate the North

Shen-Ji
Cai Wen
Deng
Shen Wei Han

Memorial Day 5/27 (afternoon or evening)
Something with Huan Ken

Master Zhou
Takanata
Lijuan
Xian

June 1
Actual Dragon Run